1. Företagspresentation

Sobat Ab (2493050-1) äger och förvaltar feelvivid.fi. Sobat Ab är ett finländskt företag som specialiserat sig på marknadsföring och försäljning på webben. Sobat Ab förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor när som helst utan skilt meddelande. Kunden ansvarar själv över att kontrollera avtalsvillkoren regelbundet.

2. Kund- och konsumentskydd

Sobat Ab följer den finska konsumentskyddslagen, som ni läsa mera om på adressen: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038.

3. Registerbeskrivning

Registerbeskrivning enligt personuppgiftslagen (523/1999) 10 §

Registeransvarig
Jyrki Palomaa
Sobat Ab
Vasaratie 19
65350 VASA

Användning av uppgifter

Registrets uppgifter används endast för att upprätthålla kundrelationen mellan Sobat Ab och kunden. Registret används även för planering av tjänsten och dess utveckling och genomförande . Uppgifterna används för direktreklam och dess förmedling av webbsidan feelvivid.fi.  Uppgifterna används även för undersökning av eventuella förseelser.

Datakälla

Registrets uppgifter samlas in i samband med webbsidans beställningar. Vid beställningen givna uppgifter delas inte ut i marknadsföringssyfte utan kundens tillåtelse.

Uppgifternas giltighet

Uppgifternas giltighet kontrolleras ej. Kunden har möjlighet att radera sina uppgifter utan att meddela oss skilt.

Registrets innehåll

Kundregistret innehåller de uppgifter som kunden gett under registreringsskedet.

Förmedling av uppgifter

Sobat Ab delar inte ut information åt utomstående parter. Sobat Ab kan dela ut information inom gränsen av gällande lagstiftning och som är tillåten av lagen.

Skyddande av registret

Registrets uppgifter kan hanteras av registeransvariga och underhållspersonal. Åtkomsten till registret är blockerat för andra personer.

Rätt till förbud

Kunden har rätt att förbjuda sina utlämnade uppgifter för någon som helst bearbetning, direktreklam, distansförsäljning och annan direkt marknadsföring.

close

Wishlist