Wishlist

Checkout.fi

Vakavan masennuksen oireet vähenevät klorellan avulla

Vakavan masennuksen oireet vähenevät klorellan avulla

Published : 2016-11-11 13:44:34

Masennuksen oireita hoidetaan usein lääkkeillä, joilla on pitkäaikaisia haitallisia sivuvaikutuksia. Uusi tutkimus osoittaa klorellan vähentävän merkittävästi masennuksen oireita vakavasta masennuksesta kärsivillä.

Emme voi syyttää masennuksesta pelkästään ravintoa. Masennukseen kuuluu myös henkinen puoli, ja se onkin kriittinen osa kehon ja mielen hyvinvointia. Ihmisen hyvinvoinnin kannalta onkin tärkeää, että nämä kaikki osa-alueet ovat tasapainossa keskenään.

Mielialamme ovatkin usein riippuvaisia hormonien ja välittäjäaineiden tasapainosta. Uusien tutkimusten mukaan voimme merkittävästi vaikuttaa masennuksen ja ahdistuneisuuden oireiden lieventämiseen ravinnon avulla.

Klorella ja masennus

Australialaisen Perthin yliopiston tutkijoiden löydösten mukaan klorella voi merkittävästi parantaa masentuneen oireita.

Tutkijat testasivat 92 potilasta, jotka kärsivät vakavasta masennuksesta. Potilaat jaettiin kahteen ryhmään. 42 potilaalle annettiin 1,800mg Chlorella vulgaris levää päivittäin, toisen ryhmän 50 potilasta jatkoivat tavanomaista hoitoa.

Tutkijat käyttivät Sairaalan ahdistuneisuus ja masennus asteikkoa (HADS) sekä Beck Depression Inventory II (BDI-II) menetelmiä testatessaan potilaiden masennusoireita. Molempia asteikoita käytetään yleisesti määriteltäessä masennuksen vakavuutta.

Kuuden viikon hoidon jälkeen tutkijat huomasivat, että klorellaa ottaneilla potilailla pisteet molemmissa masennusta mittaavissa testeissä pienentyivät merkittävästi. BDI-II pisteet laskivat yli 4 pistettä ja HADS pisteet laskivat 3,71 pistettä.

HADS asteikko pitää sisällään 21 pistettä ja kaikki yli 8 menevät pisteet luokitellaan masennukseksi tai ahdistuneisuudeksi.

Tämän lisäksi tutkijat huomasivat merkittäviä eroja myös fyysisissä ja kognitiivisissa kyvyissä. Klorellaa käyttäneet potilaat menestyivät huomattavasti paremmin myös näitä mittaavissa testeissä.

Tutkijoiden loppupäätelmä: ”Tämä tutkimus osoittaa ensimmäistä kertaa kliinisiä todisteita klorellan tehokkuudesta ja turvallisuudesta masennuksen hoidossa. Klorella parantaa masentuneiden fyysisiä ja kongintiivisia kykyjä sekä vähentää ahdistuneisuutta potilailla, jotka käyttävät perinteisiä masennuslääkkeitä.”

Klorella on yksisoluisten levien suku, jota kasvatetaan tyypillisesti kasvatustankeissa. Se sisältää proteiinia noin 60%, mukaan lukien kaikki välttämättömät aminohapot, lisäksi se sisältää proteiinia, joka stimuloi kasvuhormonin ja aivojen välittäjäaineiden tuotantoa.

Alkuperäinen lähde: http://www.greenmedinfo.com/blog/major-depression-symptoms-improved-chlorella

close

Wishlist