Kollageenista apua nivelten, ihon ja hiusten terveyteen

Kollageenista apua nivelten, ihon ja hiusten terveyteen

Published : 2018-05-03 22:51:28

Kollageeni on elimistön yleisin proteiini, noin 40 % elimistön proteiineista on kollageenia. Kollageenia on erityisen runsaasti ihossa, nivelissä ja tukikudoksissa. Kollageenin tuotanto alkaa vähentyä 25-ikävuoden jälkeen noin 1,5 % vuosivauhtia ja loppuu kokonaan noin 40-45 vuotiaana.  

Kollageenin tieteellisesti vahvistetut terveyshyödyt:

1. Kollageeni parantaa nivelrikon ja nivelreuman oireita

Bostonissa tehdyssä plasebokontrolloidussa kaksoissokkotutkimuksessa tutkittiin kollageenin vaikutusta nivelreumasta kärsivien potilaiden hoidossa. Kollageeniryhmässä havaittiin merkittävää oireiden parantumista verrattuna lumelääkettä saaneeseen ryhmään. Kollageenin nauttiminen ei aiheuttanut mitään sivuvaikutuksia, tutkimukseen osallistui 247 ihmistä.

Useissa muissa nivelrikkoa ja nivelreumaa koskevissa tutkimuksissa päädyttiin samankaltaisiin tuloksiin. Kollageenivalmisteet vähensivät potilaiden kipua ja nivelten turvotusta sekä lisäsivät liikkuvuutta ja helpottivat suoriutumista päivittäisistä askareista.

2. Kollageeni parantaa nivelten terveyttä

Penn Staten Yliopistossa Pennsylvaniassa tehdyssä satunnaistetussa plasebokontrolloidussa kaksoissokkotutkimuksessa tutkittiin kollageenihydrolysaatin vaikutusta urheilijoiden nivelkipuun. Tutkimukseen osallistui 147 urheilijaa ja sen kesto oli 24 viikkoa. Kollageeniryhmän nivelkivut paranivat merkittävästi verrattuna lumeryhmään.

Toisessa Saksan Nurnbergissä tehdyssä plasebokontrolloidussa tutkimuksessa tutkittiin 139 urheilijan polvikipua. Koehenkilöille annettiin 5 grammaa hydrolysoitua kollageenia tai lumelääkettä. Kollageeniryhmän polvikivut helpottivat merkittävästi verrattuna plaseboon, tutkimus kesti 12 viikkoa.

3. Kollageeni parantaa ihon kuntoa

Saksassa tehdyssä plasebokontrolloiudssa kaksoissokkokokeessa tutkittiin hydrolysoidun kollageenin vaikutusta ihon kuntoon 35-55 vuotiailla naisilla. Osallistujat jaettiin kolmeen ryhmään ja heille annettiin joko 2,5 grammaa tai 5 grammaa kollageenia sekä yhdelle ryhmälle plaseboa. Kollageeniryhmissä havaittiin merkittävää parannusta ihon elastisuudessa, tutkimus kesti 8 viikkoa.

Toisessa 2016 julkaistussa satunnaistetussa plasebokontrolloidussa kaksoissokkotutkimuksessa havaittiin, että kollageenihydrolysaatti lisäsi merkittävästi ihon kosteutta, joustavuutta ja vähensi ryppyjä. Tutkimus kesti 8 viikkoa ja siihen osallistui 85 naista.

4. Kollageeni lisää hiusten kasvua

Kalifornian Yliopiston tekemässä plasebokontrolloidussa kaksoissokkokokeessa tutkittiin kollageenin vaikutusta hiusten ja ihon kuntoon. Tutkimuksessa havaittiin, että kollageeniryhmän hiusten paksuus, kiilto ja tiheys paranivat merkittävästi. Myös ihon kosteus ja pehmeys paranivat, tutkimus kesti 180 päivää.

5. Kollageeni saattaa lisätä luiden tiheyttä

Kollageeni on merkittävässä roolissa myös luissa. Ikääntyessä kollageenin muodostus luissa vähenee, joka taas pienentää luiden tiheyttä. Useissa tutkimuksissa on havaittu, että hydrolysoitu kollageeni parantaa luiden tiheyttä.

6. Kollageeni parantaa verensokerin säätelyä

Kiinassa tehdyssä satunnaistetussa kaksoissokkotutkimuksessa tutkittiin kollageenin vaikutusta verensokeriin, verenpaineeseen ja kreatiniinitasoihin. Tutkimukseen osallistui 100 koehenkilöä ja sen kesto oli 3 kuukautta. Kollageeniryhmän verensokeri, verenpaine, kreatiniinitasot, triglyseridit, LDL-kolesteroli ja kokonaiskolesteroli laskivat merkittävästi. HDL-kolesteroli ja insuliiniherkkys taas paranivat koeryhmällä merkittävästi verrattuna plaseboon.

7. Kollageeni auttaa hoitamaan makuuhaavoja

Yhdysvaltain Ohiossa tutkittiin kolageenin vaikutusta makuuhaavojen hoidossa. Satunnaistettuun kontrolloituun tutkimukseen osallistui 89 potilasta, tutkimus kesti 8 viikkoa. Hydrolysoitua kollageenia saaneen ryhmän makuuhaavat paranivat noin puolta nopeammin kuin tavallista hoitoa saaneiden potilaiden. 

Lähteet: 

https://www.selfhacked.com/blog/health-benefits-collagen/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9485087

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2764342/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18416885

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28177710

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jsfa.7606

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3509882/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17076983

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20739874

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16557055